Mediacje online

Oprócz prowadzenia mediacji w formie osobistych spotkań, możliwe są także mediacje online, przy wykorzystaniu bezpiecznych środków komunikowania się na odległość (połączenia wideo, telekonferencje, współredagowanie dokumentów, wirtualne tablice, e-akta w chmurze)

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną