Adw. Cezary Rogula

Adwokat, mediator. Wiceprezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Stały mediator wpisany na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie oraz mediator wpisany do wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie. Mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Centrum Mediacji Lewiatan w Warszawie (pełniącego od połowy 2017 roku funkcję koordynatora projektu ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji). Członek Young Mediators’ Initiative przy International Mediation Institute w Hadze, mediator oraz ambasador GRO Global. Mediacją zajmuje się od przeszło 10 lat, uczestniczył jako mediator, konsultant lub pełnomocnik strony w pozasądowym rozwiązywaniu krajowych i międzynarodowych sporów cywilnych i gospodarczych, z zakresu własności intelektualnej, rodzinnych, karnych i administracyjnych. Zajmuje się również tworzeniem i wdrażaniem spersonalizowanych mechanizmów zapobiegania sporów, w tym w branży budowlanej, IT i e-commerce.

Uczestnik programu wspólnego doktoratu pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem w Antwerpii (Belgia) z zakresu ADR (alternative dispute resolution) i ODR (online dispute resolution) w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem w świetle prawa Unii Europejskiej. Wykładowca i trener z zakresu prowadzenia i reprezentowania klientów w negocjacjach i mediacjach cywilnych i gospodarczych m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii i Indiach. Ekspert w międzynarodowych konkursach mediacyjnych: ICC Mediation Competition w Paryżu, CDRC w Wiedniu (od 2015 do 2019 roku członek międzynarodowej eksperckiej grupy roboczej opracowującej konkursowe stany faktyczne dla uczestników) oraz Lex Infinitum w Goa (Indie). Ukończył Regional Mediator Workshop – East & Southern Europe/West Asia, zorganizowany przez wyspecjalizowane jednostki ds. rozwiązywania sporów inwestycyjnych przy World Bank Group, European Investment Bank oraz European Bank for Reconstruction and Development. Organizator i uczestnik konferencji krajowych oraz międzynarodowych, a także szkoleń z zakresu mediacji i arbitrażu, zorganizowanych przez m.in. American Bar Association, Association for International Arbitration, Chartered Institute of Arbitrators, European Union Intellectual Property Office, International Institute for Conflict Prevention & Resolution, International Chamber of Commerce, International Academy of Dispute Resolution, Singapore International Arbitration Center, Union Internationale des Avocats, Office for Harmonization in the Internal Market. Autor wielu publikacji prawniczych, w tym nt. alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, a jego praca magisterska pt. „Zbieg norm w polskim prawie cywilnym na przykładzie ochrony znaków towarowych” otrzymała najwyższą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę na temat własności przemysłowej, zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP. Po odbyciu aplikacji adwokackiej uzyskał najlepszy wynik z egzaminu adwokackiego w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Visiting student na Harvard Law School (2005), uczestnik wymiany w ramach programu Erasmus na Kaholieke Universiteit Leuven (Belgia, gdzie ukończył warsztaty Harvard Law School Program on Negotiation, 2008), visiting researcher na Uniwersytecie w Heidelbergu (2011). Absolwent American Law Program zorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Catholic University of America w Waszyngtonie oraz studiów podyplomowych z prawa bankowego na Uniwersytecie Jagiellońskim zorganizowanych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim (2011).

Usługi

Kompleksowa obsługa prawna polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych

  • Start-upy: doradztwo biznesowe, tworzenie struktury korporacyjnej, obsługa spółek, tworzenie i negocjowanie umów, e-commerce, IT i nowe technologie ochrona własności intelektualnej, danych osobowych i konsumentów

Zapobieganie i rozwiązywanie sporów sądowych i pozasądowych

  • Reprezentacja w mediacji oraz przed sądami i organami w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych
  • Prowadzenie mediacji cywilnych, gospodarczych i z konsumentami
  • Szkolenia z zakresu pozasądowego rozwiązywania sporów